Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Κ Η     Π Ο Τ Ο Π ΟΙ Ϊ Α     ΑΒΕΕ - 7° ΧΛΜ Λάρισας-Τυρνάβου - Τύρναβος Τ.Κ. 41500 - Τηλ: 2410 831407-8, 2410 549657 - FAX: 2410 831408 e-mail: mailto:info@ouzoharma.gr, ouzoharma@lar.forthnet.gr - www.ouzoharma.gr