ΣΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ'

ΣΑΜΠΑΝΙΑ   750 ml

Διατίθεται για πίστες κέντρων.