ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΑΒΕΕ

7° ΧΛΜ Λάρισας - Τυρνάβου
Τύρναβος Τ.Κ. 41 500
Τηλ.: 2410 831407-8, 2410 549657
Fax: 2410 831408